Logo Jan van Veen Fotografie


BASISTRAINING OVERIGE AKTIVITEITEN FRODO TRAINERS ZEN


HOME
AGENDA
CONTACT
LINKS

AGENDA en voorwaarden


 Alle activiteiten vinden plaats in Studio Juno Yoga,

Dorpsstraat 36 Ouderkerk aan de Amstel

 

Aanmelding en informatie:

frodo.mindfulness@gmail.com

06 23911203


Mini Mindfulness:
zaterdag 30 maart en 6 april

14.00- 16.30 uur

Kosten: € 50,- (incl € 35 korting op een mindfulness of compassie training)


 
  Mindfulness training MBSR/MBCT:

 Najaar 2019 op vrijdag of zaterdag middagen

data nog niet vastgesteld

Inschrijving na (eventueel telefonisch) gesprek en na betaling van € 25,- inschrijfgeld.

 Kosten:
€ 295,- (inclusief intakegesprek, werkboek en audio, stiltedag, inschrijfgeld)
Voor mensen met een minimum inkomen: zie voorwaarden hieronder. 

(vergoeding: sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden deze training uit de aanvullende verzekering; raadpleeg uw zorgverzekeraar)Stiltedag:

* zaterdagmiddag najaar  2019
Tijd:   14.00 - 16.30 uur, datum nog niet vastgesteld

 

Doen wat je echt wilt: ACT training

8 x zaterdag middag, data nog niet bekend


Compassie training

8 x zaterdagmiddag  14 - 16.30 uur

11 mei, 18 mei, 25 mei, 15 juni, 6 juli, 13 juli, 7 sept, 14 sept
Kosten € 295 inclusief werkboek, audio's en een extra oefenmiddagIndividuele begeleiding:

Individuele begeleiding op afspraak

€ 35,- per ¾ uur


Voorwaarden:

Aanmelding

Aanmelding voor deelname aan één van de activiteiten kan door een mail te sturen met daarin naam, adres, telefoonnummer, eventuele ervaring met mindfulness, en aan welke activiteit u deel wilt nemen. Aanmelding wordt binnen een paar dagen bevestigd, hetzij telefonisch, hetzij per email.

Als u zich aanmeldt voor de basistraining, neemt de trainer contact met u op voor een (eventueel telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens of kort na dit gesprek besluiten u en trainer of de aanmelding in deelname omgezet wordt.

Aanmelding is definitief nadat het trainingsgeld ontvangen is (voor de basistraining: nadat de helft ontvangen is; het gehele bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang overgemaakt te zijn)

Voorwaarden

Indien een training volgeboekt is, heeft de aanmelder voorrang bij een volgende gewenste activiteit.

Indien voor een training onvoldoende aanmeldingen zijn, geeft Frodo Mindfulness uiterlijk een week van te voren aan dat de training niet doorgaat.

Frodo Mindfulness behoudt zich het recht voor in dringende onvoorziene omstandigheden een training te annuleren.

Indien door onvoorziene omstandigheden Frodo Mindfulness een bijeenkomst tijdens de basistraining of vervolgtraining moet afzeggen, wordt in overleg met de deelnemers een inhaaldatum gepland.

Annuleren

Basistraining en vervolgtraining: Tot drie weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van drie weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Stiltedagen: Tot twee weken voor de stiltedag wordt 50% in rekening gebracht. Binnen een week van te voren is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de pagina "agenda". Cursusmateriaal en BTW is inbegrepen, lunch op de stiltedag niet.

Deelnemers met een inkomen minder dan € 1000 netto per maand (alleenstaande) of een gezamenlijk inkomen van minder dan € 1600 netto per maand kunnen contact opnemen met de trainer voor overleg over de kosten.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, alleen ingezien door de trainer en gebruikt voor administratieve doeleinden.
Uw persoonlijke gegevens worden direct na afloop van de training vernietigd.
Alleen uw email adres blijft bewaard in het adressenbestand van Frodo Mindfulness; dit wordt verwijderd zodra u daarom verzoekt.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij Frodo Mindfulness en/of de beheerder van de trainingslocatie niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Frodo Mindfulness en de beheerder van de trainingslocatie zijn niet verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training.